zdjecie

-

miejscowość: Branica
cena: 583 100,00 zł

cena: 583 100,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 11 662,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 16 909,90 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 0,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 812,75 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 625,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 0,00 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 0,00 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 613 484,65 PLN Cena końcowa: 615 497,40 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.